Uitnodiging ledenvergadering op 10 november 2022 - FC de Rakt

Uitnodiging ledenvergadering op 10 november 2022

10 oktober 2022 19:45

Bestuur

Uden, 10 oktober 2022


Aan alle leden en aan alle ouders van de jeugdleden van FC de Rakt,

Bij deze nodigen we jullie uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van FC de Rakt

Deze zal gehouden worden op donderdag 10 november 2022 aanvang 21.00 uur in het FC de Rakt clubhuis aan de Aalstweg te Uden.

AGENDA
1. Opening

2. Vaststellen van de notulen van vergadering 17 maart 2021

3. Jaarverslag van het bestuur over het seizoen 2021-2022

4. Bestuursverkiezing;
Aftredend en herkiesbaar: Erik Sanders
Aftredend: Theo Donkers
Verkiesbaar: Teun van der Heijden en Henk Vissers
Mocht je je ook verkiesbaar willen stellen dan kun je je tot 24 uur voor de vergadering melden via info@fcderakt.nl of 06-44924061 of bij Erik Sanders

5. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar 2021-2022 en vaststelling van de begroting voor 2022-2023.

6. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten

7. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid

8. Vaststelling van de contributies

9. Verslag commissie noodklok

10. Mededelingen bestuur

11. Rondvraag

12. Sluiting

Afsluiting met een drankje.

We hopen dat jullie allen aanwezig zullen zijn.
Zonder tegenbericht verwachten we je.

Met vriendelijke groeten,

Erik Sanders
bestuur@fcderakt.nl
06-44924061
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!